Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
9:00 am
Бойна кондиция с Марин
9:00 am
10:00 am
10:00 am
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
10:00 am
11:00 am
11:00 am
Летяща йога
11:00 am
12:30 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
Бойна кондиция с Марин
5:00 pm
6:00 pm
6:00 pm
Fusion body - HIIT/Кондиция/Сила
Тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm

Тренировка с Коце - Stick Fight
Тренировката е на открито
6:00 pm
7:00 pm
Групи до 12
Бойна кондиция с Марин
Тренировката е в залата!
6:00 pm
7:00 pm
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm

Тренировка с Коце - Stick Fight
Тренировката е на открито
6:00 pm
7:00 pm
Групи до 12 човека
Fusion body - HIIT/Кондиция/Сила
тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
Fit Butt с Ави
тренировката е в залата
7:00 pm
8:00 pm
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
7:00 pm
8:00 pm
Бойна кондиция с Марин
Тренировката с бойни въжета
7:00 pm
8:00 pm
8:00 pm
Fit Butt с Ави
тренировката е в залата
8:00 pm
9:00 pm

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
10:00 am
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
10:00 am
11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
Fit Butt с Ави
тренировката е в залата
7:00 pm
8:00 pm
Fit Butt с Ави
Тренировката е в залата
7:00 pm
8:00 pm
8:00 pm
Fit Butt с Ави
тренировката е в залата
8:00 pm
9:00 pm

Вторник

Сряда

Четвъртък

Събота

No Събития hours available!
No Събития hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
9:00 am
Бойна кондиция с Марин
9:00 am
10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
Бойна кондиция с Марин
5:00 pm
6:00 pm
6:00 pm
Бойна кондиция с Марин
Тренировката е в залата!
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
Бойна кондиция с Марин
Тренировката с бойни въжета
7:00 pm
8:00 pm

Понеделник

 • Бойна кондиция с Марин
  5:00 pm - 6:00 pm

Сряда

 • Бойна кондиция с Марин Тренировката е в залата!
  6:00 pm - 7:00 pm

Петък

 • Бойна кондиция с Марин Тренировката с бойни въжета
  7:00 pm - 8:00 pm

Събота

 • Бойна кондиция с Марин
  9:00 am - 10:00 am
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
7:00 pm
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
11:00 am
No Събития hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
11:00 am
Летяща йога
11:00 am
12:30 pm
12:00 pm

Неделя

No Събития hours available!
No Събития hours available!
No Събития hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
6:00 pm
Тренировка с Коце - Stick Fight
Тренировката е на открито
6:00 pm
7:00 pm
Групи до 12
Тренировка с Коце - Stick Fight
Тренировката е на открито
6:00 pm
7:00 pm
Групи до 12 човека

Вторник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
6:00 pm
Fusion body - HIIT/Кондиция/Сила
Тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm
Fusion body - HIIT/Кондиция/Сила
тренировката е в залата
6:00 pm
7:00 pm

Понеделник

Петък

No Събития available!