Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки