„MOVE week“ е европейска кампания, подкрепена от Европейския съвет, Евроспорт и Европейската федерация на колоездачите (ECF). MOVE WEEKe част от „NowWeMove“ платформата за инициативи на ISCA (Международна асоциация за Спорт и култура) и нейните партньори.  ISCA е глобална асоциация, отворена за организации, ангажирани в областта на спорта за всички, любителския спорт и физическа активност. MOVE Week се провежда в периода 07-13.10 и ангажира физически лица, организации и градове от цяла Европа в мащабен празник на спорта и физическата активност за здраве.  

През 2012 нашето сдружение инициира и координира MOVE week  Пловдив. В партньорство с Община Пловдив, Национален Алианс за Работа с Доброволци, младежко сдружение PTPI, спортни клубове и ентусиасти предоставихме на гражданите на Пловдив  цяла седмица, изпълнена с масови обществени спортни събития, панаир на спортните клубове, отворени врати и различни семинари. Миналата година 23 държави взеха участие с 250 организатора и  повече от 200 000 участника. Пловдив беше един от градовете с най-добро представяне, както и с най-пълна програма. В рамките на кампанията за 2013 година организацията на „Седмицата на движението и спорта“ в Пловдив беше представена като добра практика и се посочи за пример за добро крос-секторно сътрудничество! Затова сдружение WOW SPORT бе поканено от ISCA да координира инициативата за Източна Европа като в региона се включват държавите: България, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Хърватска, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Монтенегро, Гърция, Турция, Малта, Кипър и Албания. С гордост можем да споделим, че благодарение на нашите усилия, България е една от страните с висок приоритет в тазгодишната кампания, което означава, че ако всички организации – частни и институционални – заработим заедно, за да предоставим на гражданите на страната различни възможности за движение, ще има повече средства за целева промоция и също така голям шанс да намерим място в репортажите на Евроспорт.   Повече информация за инициативата, нашите партньори, организаторите на събития и координаторите за други градове може да намерите на: http://www.moveweekbg.info/