В днешно време вече всички сме наясно, че спортните занимания носят неоспорими ползи. Физическата активност намалява риска от редица здравни проблеми, понижава шанса от преждевременна смърт и освен всичко има глобален ефект върху изнемогващата здравна система. Това важи за всички хора независимо от възраст или социална прослойка. Също сме наясно, че редовните спортни занимания подобряват постиженията на децата в училище, което е страхотно. Всички ние желаем найдоброто за децата си. Може би обаче не сте попадали на информация, която показва, че активността дава положителни резултати при всички измервания на здравословното състояние на мозъка във всички подгрупи на възрастното население. Организацията NeuroDevNet и други водещи изследователи в Канада наскоро са открили, че физическата активност е панацея (само че истинска) за мозъка. 6 положителни влияния на тренировките за умствената дейност:

  1. Помагат за концентрацията
  2. Водят до подобрена мозъчна дейност
  3. Помагат ни в общуването
  4. Водят до поголяма креативност
  5. Полесно се справяме с различни задачи една след друга
  6. Повишават хормоните на щастието, което със сигурност подобрява настроението. Това важи за всекиго, но определено е вярно за хора с умствени проблеми, малки деца или хора в понапреднала възраст

Знаем със сигурност, че някаква активност е подобре от бездействие. Не трябва да е прекалена, за да има положителни ползи. Дори кратка разходка освежава настроението и запалва огъня на креативността! Не е нужно да сте специалисти по неврология, за да разберете как само 20 минутки ходене помагат за засилена мозъчна дейност. Така че следващия път, когато не можете да се справите с някаква задача или видите колега в работата да зяпа унило екрана на компютъра, помислете за идеята да се разходите наоколо. Нужно е малко движение, за да усетите положителния ефект.