Един кръг съдържа следната конфигурация:

– въже 20 сек. максимум интензитет

– 20 сек. висок планк

– 20 сек. нисък планк

– 20 сек. почивка.

Всеки кръг се завърта 3-ри пъти. Правите всичките 7 упражнения в този ред!

Костадин Михайлов
Последна промяна Четвъртък, 09 Ноември 2017 18:43