Често ни попадат в интернет пространството съвети и причини да бъдем физически активни на работното място. Всички разбираме нуждата от движението и влиянието му върху качеството ни на живот.   Но случва ли се в действителност? Какво правите, за да сте активни и да се противопоставите на съвременния бич, наречен „обездвижване на работното място“?    Служителите от Пловдивския офис на Кока Кола ХБК България заедно с помощта на нашия WOW екип дават добър пример как да създадем навици на движение, докато работим. По време на  ежеседмични ни срещи работещите придобиват практически умения, свързани с това:  *как да бъдем физически активни зад компютъра  *как да предотвратим обездвижването, ако професията ни е свързана с шофиране на кола  *как да станем по-ефективни и силни през свободното си време, чрез спорт  *как да сме полезни и безопасни за себе си, когато спортуваме сами  *как да подобрим двигателната си култура

Насърчаването на редовна физическа активност на работното място е процес, който зависи не само от служителите, но от техните ръководители и обществото като цяло.   Доказано е, че подобрява концентрацията върху извършваната дейност, намалява напрежението и дава положителни емоции, подобрява общата здравословна култура на служителя, влияе върху цялостната мотивация и успех, намалява текучеството. Това са само една част от доказаните ползи.     Насърчете вашия екип и колеги да бъдете активни по време на работа.    ТУК ще намерите добри съвети от нас как да планувате времето си и да не пропускате тренировките за сметка на останалите задачи от дневния график.