Гръбначните изкривявания са добре известни и изучени от специалистите по физикална медицина, рехабилитация, кинезитерапия, ортопеди, невролози и така нататък. За жалост в България гръбначните изкривявания, особено след промените и срива на системите  ни на здравеопазване и образование, придобиваха характеристиките на една повсеместно разпространена епидемия. 

Какво представляват гръбначните изкривявания?

Гръбначно изкривяване наричаме всяко отклонение от нормалните физиологични извивки на гръбнака във фронаталната и сагиталните равнини водещо до патологични изменения в дългосрочен план в тонуса на мускулите, връзките, ставите и прешлените в гръбначния стълб, трупа, тазат и  долните крайници. Тъй като самата тема е изключително обширна в тази статия ще разгледаме гръбначното изкривяване във фронталната равнина наречено сколиоза и възможните за повлияването и от Лечебната физкултура или накратко ЛФК. 

За да разберем какво точно е сколиозата и защо тя ни вреди първо трябва да добием  представа що е за гръбначния стълб . 

Гръбначният стълб като цяло предствлява гъвкава колона от 23 на брой прешлена, интервертебралните дискове между тяхвръзките(лигаментите) и ставите свръзващи ги  както и кръсцовата и опашна кост. Делим го на няколко обособени части с различни по форма и големина прешлени, както и физиологични извивки. Първият дял разположен най-високо е шийният дял съставен от седем прешлена, означаваме ги с C1-C7. Тук гръбначният стълб се извива навътре формирайки шийната лордоза. Следват 12 торакални прешлена(Th1-Th12), които формират дъга  изпъкнала назад формираща физиологична „гърбица” или кифоза. 
Петте лумбални прелена(L1-L5) и долните торакални прешлени формират лумбалната лордозасакралните прешлени поради нуждата от една стабилна основа за горните  23 прешлена са се  слели образувайки сакралната кост, а опашните в следствие на отпадналата функция на опашката съответно са се редуцирали до една малка опашна кост в края на гръбначния стълб.
Най-мобилни са съответно лумбалния и шийния дял като мобилността в торакалния дял е доста ограничена. Това обяснява и възникването на изкривявания обикновенно в лумбалната област с компенсаторни извивки  в шийния дял. 
Не трябва да забравяме, че човешкото тяло само по себе си е една голяма кинетична верига. Ако примерно имаме костни или ставни деформации в единия долен крайник, нормално е да възникнат компенсаторни извивки нагоре по кинетичната верига и по-конкретно в гръбначния стълб. Макар и несъзнателно тялото ни се стремим да застане в  една права перпендикулярна на земната повърхност линия и всяко едно отклонение от нея води до компенсаторна извивка с цел връшане към централната линия. 
Като изяснихме тези неща от тук следва да отбележим, че причините за сколиозите (защото реално и няма един единствен строго определен вид сколиоза, възможни са много варианти, дори сколиози с ротаторна компонента или торзио както е правилно да се нарича) са много и  оттук ролята на ЛФК, целите, задачите и средствата, които ще бъдат избрани зависят изцяло от опита, знанията и творческият талант на рехабилитатора. Трябва да сме наясно, и че възможностите на ЛФК не са безкрайни т.е. не можем да повлияем с ЛФК всяка сколиоза на 100%.

Медицинските специалисти са въвели следната квалификация за сколиозите в градуси: 

 • Имаме състояние на „пресколиоза” ако извивката е до 5 градуса.
 • Сколиоза от 1-ва степен наричаме сколиоза от 5 до 15 градуса.
 • Втора степен сколиоза- 15 до 30 градуса,
 • сколиоза трета степен се измерва от 30 до 45 градуса
 • и всяко изкривяване над 45 градуса се означава като сколиоза от 4-та степен.

Сколиозите могат да бъдат с торзио(ротационна компонента) и без торзио. По тази причина е важно какви упражнения  се дават, за да се избегне засилването на мускулния дисбаланс, сколиозата и торзиото.

Възможни са корекции чрез ЛФК на пресколиози и сколиози от първа и втора степен и то основно при деца и млади хора. Ако физиологическият растеж на организма е приключил възможностите на ЛФК се насочват в поддържане на завареното положение. Възможно е излекуването на сколиозата, но шансовете са значително намалени. По тази причина профилактиката в детска възраст от методисти е изключително важна- нещо което след промнята през 1989 вече не се практикува в училищата и детските градини в страната ни повсеместно. 
Комплекс по ЛФК се изготвя само и единствено от квалифициран рехабилитатор, който предварително се е запознал с диагнозата на лекуващия лекар, видял е снимки, снел е анамнеза и рехабилитационен потенциал, като е направил оглед и кинизиологичен анализ на пациента.

 Средства на ЛФК за корекция на сколиози

 • Висове- висът на шведска стена и дори на обикновен лост повлиява изключително добре гръбначния стълб. Известно е, че пресколиозите и сколиозите от пъвра степен се изглаждат по време на продължителен вис( тоест гръбначния стълб заема отредената му от природата  позиция във фронталната равнина).
 • Изометрични контракции на паравертебралната мускулатура. Изометрията сама по себе си е перфектен начин за засилване на отслабени  мускули. Рехабилитаторът ще ви предложи най-добрия вариант за изометрично напрягане на  мускулите крепящи гръбначния стълб.
 • Дихателни упражнения.
 • Самокорекция пред огледало; 
 • Ходене на пети и пръсти , ходене с предмет на главата.
 • Плътно заставане до стена, максимално изправяне  като пациентът се стреми да докосне едновременно петите, глутеалната мускулатура, скапулите и рамената, както и тилната част на главата. Не се стремете да допирате тила, защото  по този начин ще изгладите физиологичната  шийна лордоза(извиката там е нормално да я има там).
 • Упражнения от колянна опора, провирания. 
Трябва да сме наясно, че категорично не трябва да РЕЛАКСИРАМЕ  мускулатурата при сколиоза. 
Преди да започнете да правите каквито и да е упражнения или комплекси видяни от интернет, или получени от приятели и познати с подбна диагноза, трябва да проведете всички възможни изследвания съобразени с вашето моментно състояние, визираме болка и възможност за самообслужване. След като лекар по физикална медицина  ви назначи ЛФК, рехабилитатор ви направи кинезиологичен анализ и изготви ЛФК специално предназначена за вашия случай, тогава вече може да започнете с практикуване на лечебна физкултура.
Гост автор – Димитър Христев – рехабилитатор
Димитър списва блог за масаж и мануална терапия