Функционалните тренировки за крака включват комбинирани упражнения за долната част на тялото, които помагат да се подобри качеството на ежедневния  живот. Силните и стабилни крака помагат при дейности, като вдигане на деца или тежки предмети, поддържане на баланс докато стоим в автобус ремонти, носене на тежи пазарски чанти или в игрите с вашите деца. Малко знания за функционално трениране на краката ще ви помогнат да съставите програма, която да е в съответствие с вашите нужди и цели. Като за начало, малко лексика. Термините „отворена кинетична верига“ и „затворена кинетична верига“ описват различни видове силови тренировки. Вашите фитнес програми вероятно включва и двата. вида техники. Различаването им е от изключителна важност, когато се планират тренировки за долната част на тялото. Упражнение с „отворена кинетична верига“ включва изолирано движение. Използването на фитнес уред за крака с тежести е пример за такова упражнение. В този случай, четириглавия бедрен мускул е изолиран. Упражнения от типа със „затворена кинетична верига“ включват хармонични усилия на тялото за извършване на дадено действие. Скачанията и кляканията, които изискват координация на различни мускули и стави, са упражнения от вторият тип. И двата вида упражнения развиват сила и мускулна издръжливост, но тъй като упражненията от „затворена кинетична верига“ съответстват на нормалните движения и принуждават да се работи върху развитието на стабилността на краката, те са по-полезни за функционално трениране. Също така помагат за по-добра спортна подготовка. Да вземем като пример карането на ски. Какво ще се случи ако тренирате за ски сезон, като използвате само уреди с тежести, или упражнения с „отворена кинетична верига“? Мускулите на краката ще са здрави, но до колко ще са готови да се справят с движенията, нужни за склоновете? А балансът? Машината с тежести често поддържа позицията на тялото, докато се изпълняват  упражнения с „отворена кинетична верига“, а когато правите упражнения, като клякане и скачане, особено с фитнес топка, уред за трениране на баланс или други помощни средства се работи и за подобряване на баланса Добрият баланс е важен за гарантирането на качествен живот, върхови спортни постижения и превенция от травми, затова се уверете, че когато избирате тренировъчната си програма задължително включвате и функционални упражнения за крака, както и такива за баланс. 

 Автор: Ивайло Шабарков