Митове и обосновки за физическите упражнения.

Привет приятели на WOW спорта! Тук ще ви предложим една интересна и ненатрапчива визия на понятието функционална тренировка. Ще ви разкрием основите на нейния замисъл и ще се впуснем в търсене на митични твърдения, а също и на някои факти за физическата подготовка, битуващи по света и у нас. entren1entren1entren21И така… Що е то функционална тренировка? Функционална тренировка е сред най-пълноценните спортни ориентации, съществуващи в съвременността. Според основната си дефиниция означава „да тренираш с цел“. Иначе казано, това е дейност, изцяло насочена към постигане на положителни резулти в избрания за практуване от вас спорт. Тя е истинско сближаване с един по-здравословен начин на живот, основаваща се на вашата собствената функционалност; тя е движение на тялото във всеки смисъл и направление, съобразено с индивидуалните възможности и взимайки под внимание личните стремежи. Позволява да тренирате всестранно мускулна си система, да развивате както специфичните, така и ежедневно напряганите мускулни групи. Използваният тренировъчният материал е от разнообразен вид – това могат да бъдат както еластични ленти, така и асиметрични платформи за въртеливи движения, стъпала за степ-аеробика, медицински топки, с други думи – уреди за спорт от всякакво естество. Основният постулат е бъде избегнато претоварването на ставите и да се работи в полза на императивното за човешкото тяло стабилизиране на мускулатурата. Това е една интегрална тренировка с идеална цел – малка тайна за функционално развитие. Митове, мнения, знайни и незнайни „спортни хитринки“ Въпреки споменатите по-горе обобщения, в никой случай не бихме поставили всичко, което човек прави при спортните си занимания, под шапката на функцоналната тренировка. Нека не забравяме, че всеки от нас е една малка вселена, една неповторима индивидуалност, както в ментално, така и във физическо отношение. Затова считаме за необходимо да разгледаме част от ширещите се митове и мнения по въпросната тема. entren2entren2Казват, например – хората предпочитали тренировките на фитнес уреди. Някои проучвания, обаче сочат, че голям процент от посетителите на спортните зали считат това за доста скучен, дори отегчителен вид занимание. Друг разпространен сред обществото мит е, че да използваш уреди снабдени с електронни измерватели е синоним на „добра тренировка“, както и че изпълните с подобни уреди зали са „най-добрите“. Несъмнено подобни измервателни апарати спомоществувателстват проследяването на редица физически показатели, но да не забравяме, че в никой случай не биха могли да се отъждествят с идеалното решение. За да се възползваме наистина от спортната зала, тя преди всичко трябва да ни предостави досег до истински професионалисти. Такива, които да подготвят подходяща тренировъчна програма за всеки от вас и да следят за правилния ритъм на нейното изпълнение. Професионалистът следва да откликва на вашите въпроси, да ви подкрепя в спорта, да бъде ваш наставник за физическо израстване. Сред ширещите се твърдения можем да отркием и подражанието на силовите съчетания, изпълнявани от физически по-издръжливи личности (като Чък Норис или Рамбо :). Все пак нека си припомним, че подходящите за функционалната тренировка упражнения следва да бъдат индивидуализирани не само спрямо физиката и психиката на отделната личност, но и да бъдат съобразени с характеристиките на желания спорт. И не забравяйте: от първостепенно значение е не само непреодолимото ви желание да спортувате, но и да намерите професионално подготвен инструктор, който да ви ориентира към подходящите упражнения и физическо направление, за да достигнете поставените начинания и цели! Именно това може би ще бъде истинската функционална тренировка за вас – истинското спортно забавление с позитивни резултати!

Автор: Лидия Шамова