Детайла в изпълнението на всяко едно упражнение, не само с TRX, но и във всяка друга тренировка е много важен. За да се предпазите от травми и некачествено изпълнение на упражненията трябва да се спазват следните важни правила по време на TRX тренировка. 

Правилен хват на дръжките

Хватът винаги е с всички пръсти, като палецът е сам от едната страна. Дръжката се държи в средата, за да се осигури правилно положение на китките! 

Поддържане на еднаква дължина на TRX стремената

При изпълнение на упражнения с двете ръце едновременно. Това е задължително, за да може напрежението в натоварването на мускулите да е равнопоставено.

 

Контрол на центъра на тежестта в началото и края на движението:

Това означава, че стремената винаги трябва да са опънати (да не се получават корем) при изпълнение на различните упражнения. Винаги част от тежестта на тялото трябва да „тежи“ на уреда. Когато „спускаме” не трябва да се получава „удар-опъване” в стремената сякаш искаме да ги скъсаме. Всяко спускане се прави плавно и с контрол, което предотвратява травми. 

 

Контрол в областта на кръста

Контролът в средната част на тялото е задължителен. Това означава стегнати коремни и седалищни мускули. Този контрол гарантира максимално мускулно натоварване при тези типове упражнения. 

 

Да се избягва тласъкът от таза в началото на движението

Тласък от таза прави „тръгването ” по-лесно , но значително краде от смисъла на конкретното упражнение. По-добрият вариант е да се помогне малко с единия крак, за да се отнеме от тежестта на тялото, вместо да давате тласък на движението.