Тренировка е специална поръчка и от сериите – Combat Conditioning – кондиционна тренировка с бойни елементи. Това е първата тренировка на Марин в реално време. Реално време означава, че всичко си е почти както в залата 🙂 и вие можете да изпълнявате тренировката заедно с Марин.
В тренировката са включени удари с ръце и скачане на въже.